Strona główna

OGŁOSZENIE

ZEBRANIE Z RODZICAMI

ROZPOCZYNAJĄCE ROK SZKOLNY 2014/15

ODBĘDZIE SIĘ

27. 08. 2014 r. (środa) o godz. 15. 30

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

REGULAMIN     POSTĘPOWANIA   REKRUTACYJNEGO 

 DO   MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA   NR  9
im. JANA BRZECHWY
W   JAROSŁAWIU   NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Czytaj więcej…

POLECAMY

 

        Serdecznie zapraszamy na nowatorskie zajęcia rozwojowe dla dzieci prowadzone wg programu „Klucz do uczenia się” („Key of learning”) opartego na teorii pedagogicznej wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego. Czytaj więcej…

POLECAMY

 

Polecamy:  

KULA – KULturA w sieci dla dzieci

kula.gov.pl -  dla najmłodszych konsumentów kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało witrynę internetową, na której maluchy mogą wyruszyć w podróż z przygodami po zabytkach i ciekawych miejscach Polski.

Stworzona przez MKiDN strona internetowa dla dzieci daje najmłodszym możliwość zapoznania się z historią, kulturą i polskimi tradycjami. Portal został stworzony z myślą o tym, aby pierwszy kontakt dziecka z Internetem mógł być inteligentną i inspirującą rozrywką, która także uczy i rozwija. Projekt ten ma na celu uwrażliwienie rodziców na konieczność uwzględnienia kultury i sztuki w procesie wychowawczym.
Jak podaje MKiDN jest to pierwsza tego typu inicjatywa na świecie. Informacje na stronie przekazywane są w lekki i zabawny sposób. Celem strony jest również kształtowanie świadomość kulturowej młodych internautów oraz porządkowanie ich wiedzę na temat polskości i dziedzictwa kulturowego.

 


Łączka Maurycego Marchewki

dzieci.mos.gov.pl – strona dla dzieci stworzona przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Na stronie znajdują się informacje edukacyjne poświęcone ochronie środowiska przygotowane dla dzieci w postaci gier i zabaw.

Strona podzielona jest tematycznie dla dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 6 lat oraz od 7 do 11. Na stronie jest mnóstwo gier i zabaw dla starszych i młodszych dzieci. Wierszyki i komiksy, ciekawostki i porady, a także informacje o ciekawych wydarzeniach i konkursach.
Na stronie znajdziemy także dział ekonewsy znajdziemy tam informacje o aktualnych imprezach związanych z środowiskiem i ochronom środowiska. W dziale chcesz wiedzieć twoje dziecko znajdzie ciekawe informacje z świata przyrody. Dział ten jest podzielony na dwie kategorie wiekowe. Dla dzieci starszych i dla dzieci młodszych.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

                   MEN

Informacja MEN

Krok po kroku – informacje dla rodziców 

Idę do szkoły – krok po kroku.

Planowane zmiany w systemie edukacji weszły – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa pełni funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystających z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki rozpoczęły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jako sześcio- czy jako siedmiolatek.

Rok po roku.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) wprowadziła od dnia 1 września 2011 r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. W trzyletnim okresie poprzedzającym wprowadzenie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie (tj. w latach 2009-2011), decyzję o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku lat sześciu podejmowali rodzice.

Wszystkie dzieci w wieku pięciu lat mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio od dnia 1 września 2012 r. i 1 września 2013 r.,  będą miały obowiązek kontynuowania edukacji przedszkolnej (art. 1 pkt 1 projektu w zakresie dotyczącym dodania art. 12a ust. 2 w ustawie z dnia 19 marca 2009 r.). Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku przez dzieci sześcioletnie będzie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zadaniem własnym gminy.

W latach szkolnych  2012/2013 i 2013/2014, nauczyciele wychowania przedszkolnego, w ramach prowadzonych zajęć z dziećmi sześcioletnimi, które – zgodnie z decyzją rodziców – będą kontynuować przygotowanie przedszkolne, mają obowiązek rozwijania nabytej wiedzy i umiejętności tych dzieci  oraz wspierać ich rozwój, uwzględniając potrzeby rozwojowe tych dzieci.

Programy wychowania przedszkolnego powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci będących adresatami tych programów. Przygotowując programy wychowania przedszkolnego nauczyciele powinni mieć na uwadze doskonalenie wcześniej nabytej przez dziecko wiedzy i umiejętności poprzez stawianie dziecku do rozwiązywania coraz trudniejszych zadań. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko w ramach edukacji przedszkolnej m.in. uczy się funkcjonowania w grupie, rozwija umiejętności mówienia (słuchania, opowiadania, odpowiadania na pytania) oraz umiejętności manualne (wycinanie, rysowanie). Jeśli więc rodzice dziecka sześcioletniego podejmą decyzję, aby dziecko nie podejmowało nauki w szkole podstawowej i dziecko pozostanie jeszcze rok w edukacji przedszkolnej, będzie ono doskonalić i rozwijać posiadane umiejętności.

Diagnoza gotowości do nauki.

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
  • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

 

Materiał udostępniony ze strony MEN.

Jolanta Szewczyk i Małgorzata Sikorska   

INFORMACJA – NEWSY GRUPOWE

Zapraszamy  wszystkich rodziców

do korzystania z nowej zakładki

„NEWSY GRUPOWE”

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Czytaj więcej…

Bezpieczne strony internetowe dla dzieci

  • www.przedszkolaki.sieciaki.pl

Bezpieczna przygoda z Internetem! Pierwsza strona o bezpiecznym Internecie dla przedszkolaków! Maluchy dzięki wielu grom i ciekawym bohaterom dowiedzą się, jak bezpiecznie surfować po Internecie i kiedy powiadomić rodziców o zagrożeniach znajdujących się w sieci.

  • www.minigogle.pl

Pierwsza polska dziecięca wyszukiwarka internetowa, zawierająca treści bezpieczne dla dzieci.

  • www.sieciaki.pl

Serwis mający na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Sieci. Znajdziesz tu informacje i porady na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, katalog ciekawych i bezpiecznych stron, coś o pozytywnych Sieciakach i uciążliwych Sieciuchach.

  • www.dladzieci.stronypolskie.pl