eTwinning

W roku szkolnym 2016/17 nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 9

w Jarosławiu rozpoczęli działalność na platformie eTwinning.

Program eTwinning polega na tym, że poprzez Internet realizujemy projekty edukacyjne z inną szkołą europejską lub inna szkołą polską. Społeczność eTwinningowa w Europie to ok. 10 % szkół w Polsce. Uczestniczy w nim 320 tysięcy nauczycieli z Europy. Projekty są realizowane z krajami Unii europejskiej. Zalety eTwinningu są ogromne: rozwijanie kompetencji kluczowych, rozwijanie komunikacji, bezpłatne narzędzia współpracy. Narzędzia eTwinningowe, to bezpieczne rejony Internetu. W eTwinning mamy wielka bazę nauczycieli i łatwo jest znaleźć partnerów w projektach Erasmus +. Projekty realizować można w czasie zajęć z dziećmi jak również włączyć w działania rodziców. Wzbogacamy swoje metody pracy. Co jest ważne – przedszkole ma większy nabór, dzieci uczą się odpowiedzialności i współpracy z inna szkołą europejską i krajową.

Poprzez platformę eTwinning nauczycielka Jola Okuniewska została najlepszym nauczycielem świata. Realizowała projekt „Motyle” wraz z dziećmi i nauczycielami z Rumunii i Portugalii.

Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz języka angielskiego w klasach I-III. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie. W roku szkolnym 2012/2013 za swoja pracę dydaktyczno-wychowawczą i osiągnięcia otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W październiku 2013 roku znalazła się w finale konkursu Nauczyciel Roku 2013. W grudniu 2015 roku została finalistką światowego konkursu The Global Teacher Prize za rok 2016.

Nauczyciele MP-9 biorąc dobre przykłady i dobre praktyki również przyłącza się do międzynarodowej sieci szkół i przedszkoli, by w przyszłości móc zrealizować współpracę Erasmus+.

Nauczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu obserwują prace innych nauczycieli w Europie i Polsce również   przystąpili do realizacji międzynarodowych projektów.

Od stycznia 2017 roku MP-9 realizuje międzynarodowy projekt eTwinningowy „Książka kulinarna”

Jest to projekt w którym biorą udział nauczyciele, rodzice i dzieci. Projekt oparty jest na innowacji pedagogicznej Kulinarne zmagania przedszkolaków.

Realizujemy zadania projektu z przedszkolem na Słowacji-Orawa- Stefanov. Nauczycielka ze Słowacji Alena Jurciowa wraz ze swoimi dziećmi i rodzicami realizuje takie same zadnia jak my w przedszkolu. Do projektu przyłączyła się nauczycielka ze Słupska Joanna Mendza oraz inne szkoły europejskie.

Efektem działalności będzie wdrukowanie książki z przepisami i fotografiami dań i potraw polskich i słowackich. Książka będzie do nabycia w przedszkolu.

Wraz z innymi szkołami europejskimi realizujemy projekty naszych przyjaciół z Turcji i Grecji i Włoch.

Projekty międzynarodowe eTwinning:

  • Projekt Polska – Grecja „International childern book dey – A book for you”,

  • Projekt „Peace at home, peace in the Word” – Włochy,Turcja,

  • Projekt Healthy schools, without obesity” – Włochy,Turcja.

  • Make My School Green -Turcja, Rumunia.

Działalność eTwqinningowa obfituje również w wydarzenia. Są to:

  • Dzieciństwo bez próchnicy,

  • Posadź Bratku Bratka,

  • Dzień europejski w przedszkolu,

  • Kulinarne zmagania przedszkolaków.

                                                                     Opracowanie:

Koordynator eTwinning Mp-9 Jolanta Szewczyk