Możliwość komentowania MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY została wyłączona

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

GRAFIKA mAŁY mIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITDrodzy Rodzice!

Codzienne czytanie dziecku rozwija go emocjonalnie, umysłowo, moralnie. Wystarczy 20 minut dziennie, codziennie, by wyposażyć dziecko w ogromny potencjał rozwijania jego osobowości i charakteru. Czytanie to najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia naszych dzieci. Zachęcanie do czytania poznawania nowych bohaterów literackich, wprowadzanie w świat marzeń, literatury, wyzwalanie dziecięcych emocji jest najważniejszym z zadań rodziców i nauczycieli wobec dziecka.

W roku szkolnym 2018-2019 Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu przystąpiło do

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

Jesteśmy uczestnikami projektu już drugi rok. W ubiegłym roku szkolnym 2017/18 wędrowaliśmy z naszym misiem Jasiem po wielu przedszkolach w Polsce. W przedszkolu zorganizowany był Konkurs „Szyjemy Misia” Cała społeczność przedszkola była zaangażowana.

 Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l) rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział.
Miś z naszego przedszkola pojedzie w mięciutkiej bąbelkowej kopercie do dziesięciu przedszkoli w Polsce. Podróż swoją zakończy gdy odwiedzi już wszystkie dzieci w przedszkolach i pozna książeczki i bajeczki mu czytane przez Rodziców i innych gości zapraszanych do przedszkoli.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019
W ramach projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” dzieci z naszego przedszkola będą brały udział w następujących modułach:
a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki tzw. wersja przedszkolna
b) Mały Miś uczy samodzielności
c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku
d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
e) Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu
f) Kuferek Kreatywności Małego Misia
g) Misiowe aktywności sportowe
Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

Start projektu: 03.09.2018 r. Zakończenie projektu: 21.06.2019 r.

 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Mały Miś W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 2018

 

Bookmark the permalink

Comments are closed.