Kadra

„Nauczyciel powinien być twardy jak diament,

ale czulszy od matki”

 Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi.

Dyrektorem Przedszkola jest

dr Agata Kolasa- Skiba

 

Nauczycielkami poszczególnych grup są panie:

Gr. I ” Niebieska”

 • mgr Lucyna Łaszkiewicz nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej dzieci sześcioletnich; Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • mgr Agnieszka Szkoła  – nauczyciel kontraktowy –  Licencjat- Kierunek Pedagogika, specjalność – Edukacja Wczesnoszkolna
  z Wychowaniem Przedszkolnym; Studia wyższe magisterskie kierunek Pedagogika, specjalność – Edukacja Wczesnoszkolna;Studia Podyplomowe – Oligofrenopedagogika; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Gr. II „Pomarańczowa”

 • mgr Irena Frankiewicznauczyciel dyplomowanyStudia wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • mgr Marzena Sadurska nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego; Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej.

Gr. III „Zielona”

 • dr Anna Wołoszyn – doktor inżynier, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Studia podyplomowe w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.
 • dr Agata Kolasa-Skiba –  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe w zakresie nauczania muzyki; Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej; Studia Podyplomowe w zakresie socjologii organizacji i zarządzania oświatą; Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania systemem pedagogicznym Marii Montessori I i II stopień; Posiada drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego; Specjalista logopeda
 • mgr Teresa Karcińska – nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie nauczania zawodu; Studia wyższe zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego;

Gr. IV „Żółta

 • mgr Małgorzata Sikorska nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej dzieci sześcioletnich; Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej; Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • lic. Jolanta Szewczyk nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe zawodowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej; Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem.

Gr. V „Różowa”

 • mgr Małgorzata Dańczura nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie nauczania zawodu; Studia wyższe zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • mgr Teresa Karcińska nauczyciel dyplomowany – Studia wyższe magisterskie w zakresie nauczania zawodu; Studia wyższe zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • mgr Marzena Sadurska