PROGRAMY PRZEDSZKOLNE

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 9 im. JANA BRZECHWY 

PROGRAM EDUKACJI  ZDROWOTNEJ 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY  „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO”

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ I PATRIOTYCZNEJ  „JESTEM JAROSŁAWIANINEM, POLAKIEM, EUROPEJCZYKIEM”

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KULINARNE ZMAGANIA PRZEDSZKOLAKÓW”