PROJEKT-MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Zdjęcia do projektu w zakładce „Galeria”

II edycja 

PROJEKT

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIE LITERATURY”

 

REGULAMIN PROJEKTU

Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. W roku szkolnym 2016/2017 do projektu przystąpiło blisko 2000 przedszkoli z Polski oraz Belgii, Irlandii, Niemiec, Francji i Litwy.
Projekt zapoczątkowany we wrześniu 2016 zakładał wędrówkę pluszowych misiaków między przedszkolami (tzw. wersja ogólnopolska), szybko jednak poszerzony został o wersję przedszkolną (miś z dzienniczkiem wędrujący od domu do domu przedszkolaków w obrębie danej placówki), a także akcje tj. Mały Miś i tradycje Bożego Narodzenia czy Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu.
Ponad 100 nauczycieli -koordynatorów realizowało projekt jako tzw.wersję gminną (misie wędrujące w przedszkolach danej gminy/miasta).

W roku szkolnym 2017/2018 przygoda z Misiem Bruno będzie kontynuowana.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję realizować go jako innowację pedagogiczną. Warunkiem jest uczestnictwo w wersji ogólnopolskiej lub przedszkolnej, a więc wymagającej spełnenie pierwotnego założenia projektu tj. przekazywanie misia z dzienniczkiem od przedszkola do przedszkola lub od domu do domu dzieci w obrębie danego przedszkola.

Rekrutacja do wersji ogólnopolskiej odbyła się w lipcu 2017, jednakże na prośbę wielu nauczycieli odbędzie się nabór uzupełniający. W dniu 16.09.2017 od 6.00 do 24.00 będzie można przystapić do projektu poprzez pobranie wniosku, uzupełnienie go i potwierdzenie przez dyrektora przedszkola, a następnie wysłanie skanu na adres:czytamy.misiom@gmail.com.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Organizator nie pobiera żadnych opłat za udział w projekcie. Oferuje swój wolny czas i chęć działania z nieszablonowymi nauczycielami. Nauczyciele przystępując do projektu poprzez dołączenie do zamkniętej grupy na portalu społecznościowym facebook zgadzają się z regulaminem projektu, a w przypadku publikacji zdjęć na stronie posiadają zgodę rodziców/opieunów prawnych dzieci na publikację ich wizerunku.Zgoda rodziców na udział w projekcie: zgodnie z zasadami przyjętymi w danym przedszkolu.

Autorem projektu jest Aneta Konefał. Projekt stanowi własność intelektualną autora i podlega ochronie w ramach następujących aktów prawnych:
w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej – Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn.
zm.)
Ustawa o ochronie baz danych z 27.07.2001 r.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16.04.1996 r.

Przystępując do projektu uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania prawa.
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w roku szkolnym 2017/2018:

wersja ogólnopolska

Mały Miś Regionalista – przedszkolni badacze historii i kultury
„100-lecie odzyskania niepodległości – pokaż radość Przedszkolaku!”
„Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu”
„Mały Miś i bezpieczne wakacje”

Konkursy:

a) Misiowy kącik czytelniczy – konkurs dla nauczycieli
b) Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci: „Dawne tradycje świąteczne w moim regionie/miejscowości”

 Wersja ogólnopolska

Czas trwania projektu: 25.11.2017-18.06.2018

Nauczyciele zgłaszają uczestnictwo poprzez przesłanie skanu deklaracji udziału w projekcie.
Zakwalifikowane przedszkola zostają przypisane do grupy. Każda grupa liczy 7 placówek. Autor projektu sporządza listy i przekazuje nauczycielom. Listy zostaną podane do publicznej wiadomości. Autor projektu wskazuje w każdej grupie koordynatora.
Każdy nauczyciel przygotowuje misia, który odbędzie wędrówkę po przedszkolach z grupy przedszkoli. Nie ma wymogu, aby miś był wykonany własnoręcznie, jednakże byłoby to wskazane. Ma to być pluszak niewielkich rozmiarów tj. o 20 cm wysokości,aby nie ponosić zbyt dużych kosztów wysyłki. Koniecznie miś, czyli pluszowy niedźwiadek.
Etapy przygotowania misia do podróży:
- nadanie imienia (dołączamy do misia wizytówkę przyczepioną do niego wstążeczką)
- wyposażenie misia w dziennik podróży (wzór w PDF, do pobrania na stronie)
- wysłanie misia na adres z listy – zawsze wysyłamy do przedszkola znajdującego się na liście poniżej naszego przedszkola, w ten sposób misie robię „kółko” i wracają do macierzystych przedszkoli. Misie wysyłane obowiązkowe w kopertach bąbelkowych jako list polecony.
Powitanie misia – gościa z przedszkola z grupy:
- zapoznanie dzieci z misiem: jego imieniem, przedszkolem z którego przywędrował
- wspólne oglądanie dziennika podróży
- „czytanie” misiowi książeczki wybranej przez dzieci (innej niż została poprzednio przeczytana misiowi – informację uzyskać można z „Dziennika podróży)
- uzupełnianie dziennika podróży
- wykonanie zdjęcia grupy z misiem
- wysyłka na kolejny adres z listy

Miś gości w przedszkolu nie dłużej niż trzy dni robocze. Misia uczestnik projektu wysyła na własny koszt listem poleconym i zachowuje dowód nadania do czasu zakończenia projektu. Z każdej wizyty proszę wykonać pamiątkowe zdjęcie. Jeżeli nie posiadacie Państwo zgody na publikacje wizerunków dzieci – proszę wykonać zdjęcie na tle uzupełnionego dzienniczka.

4. Koordynator zgłasza autorowi projektu fakt powrotu wszystkich miśków z
grupy do swoich przedszkoli. Wysyła on wówczas na adres e-mail koordynatora certyfikaty, który następnie przesyła je do uczestników w wersji elektronicznej.

 „100-lecie odzyskania niepodległości – pokaż radość Przedszkolaku!”

Czas trwania projektu: 11.11.2017-11.11.2018

Przygotowania do wielkiego wydarzenia – 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i wspólne świętowanie w ogólnopolskim gronie przedszkolaków, rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 przygotowanie do „Biesiady patriotycznej w przedszkolu” – nauka piosenek, wierszy, przygotowanie dekoracji i kotylionów, a przede wszystkim zapoznanie dzieci z wydarzeniami historycznymi (wg zaproponowanego scanariusza).

Grupa, gdzie będzie można pobrać materiały i zamiescić relacje:
https://www.facebook.com/groups/100lat/

Uwaga! Oczekiwanie na certyfikat może trwać nawet miesiąc czasu! Autor dołoży wszelkich starań, by czas ten skrócić.

 „Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu”

Czas trwania projektu: 8.02.2018
(dla przedszkoli, które w tym czasie mają ferie – wybrany dzień w lutym)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). W roku 2018 dzień ten również będzie „misiowy”.

 

 „Mały Miś i bezpieczne wakacje”

Czas trwania projektu: 15.06.2017
Wydarzenie jednodniowe. Zajęcia na temat bezpieczeństwa podczas wakacji przeprowadzone wg zaproponowanego scenariusza
Grupa, gdzie będzie można pobrać materiały i zamieścić relacje: