PROMOCJA ZDROWIA

O PROMOCJI ZDROWIA

Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. W 1986 r., w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia – podstawowym dokumencie w tej dziedzinie – promocję zdrowia zdefiniowano jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

DEFINICJA  PRZEDSZKOLA PROMUJĄEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ. Standardy te wyróżniono na podstawie modelu PPZ: pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne obszary działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE   ZDROWIE

To co nas wyróżnia jako przedszkole promujące zdrowie

Miejskie Przedszkole nr 9 w Jarosławiu posiada Certyfikat Rejonowy oraz Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie i zostaliśmy włączeni do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie. Jako jedyne przedszkole w mieście należymy do   Jarosławskiego Stowarzyszenia   Oświaty i Promocji Zdrowia. Realizujemy zadania i przedsięwzięcia związane   z przynależnością. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, Szlachetna Paczka oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczestniczymy w piknikach ekologicznych, akcjach sprzątania świata, imprezach plenerowych. W przedszkolu powstała sala terapii zajęciowej do prowadzenia zajęć kulinarnych, gdzie dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe i smaczne posiłki. Uczestniczymy w konferencjach naukowych, warsztatach, szkoleniach na terenie całego kraju. Podczas układania jadłospisów są brane pod uwagę sugestie rodziców, grona pedagogicznego   i ekspertów do spraw żywienia, wyeliminowane zostały słodycze. Uczestniczymy w spotkaniach europejskich na Rynku Miasta – Parada Schumana i Dzień Godności z osobami niepełnosprawnymi. Przeglądach Piosenki Promującej Zdrowie. Dzieci uczestniczą   w wycieczkach   krajoznawczo – turystycznych, gdzie mają kontakt z przyrodą     i naturą. Zwiedzają obiekty historyczne i kulturalne. Posiadamy logo Przedszkola Promującego Zdrowie. Organizujemy konkursy, quizy i spartakiady sportowe promujące zdrowie zapraszając dzieci   z innych przedszkoli i szkół. Współdziałamy ze szkołami i przedszkolami dzieląc się wiedzą     i doświadczeniem dotyczącym zdrowego stylu życia.

Należymy  do Podkarpackiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie – Rejon Jarosław. Nasze przedszkole w dniu 10 stycznia 2008 r. otrzymało Rejonowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie a w dniu 26 września 2011 roku otrzymało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Obecnie odbywamy staż na otrzymanie Krajowego Certyfikatu  Przedszkola Promującego Zdrowie – w dniu 11. 04. 2019 r. odbyła się Prezentacja Autoewaluacji Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu  (prezentacja w zakładce Autoewaluacja Promocji Zdrowia)

Autoewaluację zaprezentowała Pani dyrektor dr Agata Kolasa-Skiba a na zakończenie wystąpiły dzieci prezentując, piosenki, wiersze, taniec oraz teatrzyk pt.”Witaminki dla księżniczki Marcelinki” .

W naszym przedszkolu promotorami zdrowia są nauczyciele i cały zatrudniony personel. Do zadań nauczycieli  należą działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia naszych przedszkolaków. Nauczyciele mają wskazywać rodzicom i dzieciom jak żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko.

Przedszkola promujące zdrowie kładą szczególny nacisk na kształtowanie u dzieci czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

Nauczyciele dostarczają dzieciom wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Praca pedagogiczna nauczyciela koncentruje się na podejmowaniu działań promujących zdrowy i higieniczny tryb życia oraz stwarza okazje do tego, by dzieci mogły zdobyć wiadomości i umiejętności oraz wykorzystać to w praktyce. Poczynania pedagogiczne naszych nauczycieli idą w  kierunku zmieniania świadomości zdrowia jako nie braku choroby, ale jako najważniejszej wartości, od której zależy powodzenie w życiu i osiąganie szczęścia osobistego.

ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

dr Agata Kolasa – Skiba – Dyrektor

mgr Irena Frankiewicz  – Koordynator do spraw promocji zdrowia

Nauczyciele      

Małgorzata Chechłowska

Małgorzata Dańczura

Teresa Karcińska

Lucyna Łaszkiewicz

Marzena Sadurska

Małgorzata Sikorska

Jolanta Szewczyk

Agnieszka Szkoła

Teresa Grzeszczak – Kucharz 

Barbara Macina – Intendent

Rodzice

Aneta Kurowska

Justyna Rogala- Leśniowolska

Joanna Ozimek

Katarzyna Sanakiewicz

Magdakena Wyczawska

Agata Poliśkiewicz

Jolanta Gwóźdź

Joanna Pieszko

Justyna Eider

Justyna Balicka

Aleksandra Waszczuk

Renata Młynarska

Katarzyna Prymon

Standardy Przedszkola Promującego Zdrowie

Standard I

Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

Standard II

Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników   i rodziców dzieci.

 

Standard III

Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki     do praktykowania   w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

 

Standard VI

Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększe­nia kompetencji pracowników       i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

CO WYRÓŻNIA PRZEDSZKOLE/SZKOŁĘ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

 1. Praca w oparciu o diagnozę wstępną, kolejne ewaluacje dostarczają materiału do planowania
 2. Praca w oparciu o autorskie programy w przedszkolu/szkole
 3. Podejście siedliskowe
 4. Zmiana
 5. Małe kroki w zmianie
 6. Proces a nie akcja
 7. Aktywny udział zamiast pogadanki
 8. Działanie w miwjsce słuchania
 9. Projekt i metody aktywiaujące
 10. Rodzice, którzy są i wspierają
 11. Dobry klimat społeczny( Właścidemokracja i współdecydowanie)
 12. Monitoring i ewaluacjawe relacje)
 13. Spójność (dokumenty, życie szkoły, osobiste wartości)
 14. Kreatywność
 15. Udział autentyczny w działaniach (nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy – 

W naszym przedszkolu  realizujemy programy edukacji zdrowotnej:

Program Wychowawczo Profilaktyczny Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy

Program Edukacji Zdrowotnej ” Jak  być zdrowym”

Innowacja Pedagogiczna „Kulinarne zmagania przedszkolaków”

Program Edukacyjny „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie” /przy współpracy z PSSE  w Jarosławiu/

Program Edukacji Antytytoniowej dla Dzieci Przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas”

Program Edukacyjny – „Misja Velvetki” -2010, program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne

Program „Bezpieczny Jarosław”

Program Profilaktyczny „Bezpieczne dzieciństwo”

ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego i kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”

Ogólnopolski Program „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Program „Bezpieczne przedszkole”- polecany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program profilaktyczny „Dzieciństwo bez próchnicy”

Projekty edukacyjne:

Woda, Dynia, Drzewa, Marchewka, Jabłko, Cytryna, Fasola, Fiołek, Pomidor, Burak, Ogórek, Mąka, Sowy, Zegar.

Dynia

Ogórek

Mąka

Jabłko

Fiołek

Pomidor

Posadź Bratku  bratka

NASZE PRZEDSZKOLAKI W DZIAŁANIU

Sałatka owocowa w wykonaniu grupy  „Różowej”

Poznajemy owoce i ich smak – grupa „Pomarańczowa”

Ogórki i ogórkowa w roli głównej – grupa „Żółta”

Kartoflak wykonany we współpracy z Paniami kucharkami – grupa „Niebieska”

Grupa „Pomaranczowa ” piecze szarlotkę

Jemy smacznie i zdrowo – samodzielnie wykonujemy pyszne  kanapki

 Realizacja Programu Innowacyjnego „Kulinarne zmagania przedszkolaków” w nowo otwartej sali Terapii Zajęciowej

Przedszkolak ratownik – edukują studentki PWSTE w Jarosławiu

Spotkanie z Panią pielęgniarką – grupa „Zielona”

Spotkanie ze Strażakami

Spotkanie z lekarzem kardiologiem – propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie sytuacjom stresowym.

Spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej w ramach akcji „Bezpieczny Jarosław” pod hasłem „Pierwsza pomoc – ratownicy są wśród nas”spotkanie odbyło się w każdej grupie i dotyczyło korzystania z telefonów alarmowych i sposobu udzielania pierwszej pomocy. Dzieci otrzymały upominki, dyplomy i książeczki „Pierwsza pomoc”

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji – prelekcja przeprowadzona przez pracowników Straży Miejskiej na temat zachowania bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji programu „Bezpieczny Jarosław”

Chcesz być zdrowy, sprawny i silny pamiętaj o zasadach stylu życia!!!

12 zasad zdrowego stylu życia:

1. Rozpocznij dzień od sycącego śniadania
Na śniadanie najlepsze są produkty pełnoziarniste, które powoli będą dostarczać ci energii przez cały poranek. Wybieraj kanapki z pełnoziarnistego pieczywa, płatki owsiane z orzechami lub pastę z ciecierzycy.
2. Nie pal
Z każdym wypalonym papierosem, wraz z dymem tytoniowym wchłaniasz cztery tysiące substancji szkodliwych, z których ponad 40 to substancje rakotwórcze, m.in.: aceton, cyjanowodór, kadm, arsen, amoniak, tlenek węgla, metanol, DDT, toluen, butan!
3. Chroń siebie i innych przed biernym paleniem
Bierne wdychanie dymu tytoniowego jest równie niebezpieczne jak samo palenie. Tzw. strumień boczny dymu tytoniowego, czyli po prostu smużka snująca się z zapalonego papierosa, jest bardziej szkodliwy niż dym, którym zaciąga się palacz!
Przebywanie w pomieszczeniu, w którym unosi się dym tytoniowy, podnosi się ryzyko wystąpienia takich chorób jak udar, zawał czy przewlekła obturacyjna choroba płuc. Pomieszczenia, w których przebywamy my i nasi najbliżsi, mają być wolne od dymu tytoniowego.

4. Schudnij
Udowodniono zależności między tkanką tłuszczową a podwyższonym ryzykiem raka. Im jej więcej, tym większe. Otyłość to także jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, a także nadciśnienia i cukrzycy, co zwiększa ryzyko zawału i udaru mózgu. Jeśli nie czujesz się na siłach konsekwentnie zmienić dietę w celu schudnięcia, skorzystaj z poradni chorób metabolicznych (działają w ramach NFZ), gdzie dietetyk pomoże ustalić jadłospis. Każdy z nas potrzebuje innej ilości kalorii dziennie.

5. Ruszaj się
Nie trzeba biegać maratonów czy spędzać na siłowni kilka godzin codziennie. Wystarczy umiarkowany ruch każdego dnia. To na przykład 30 minut szybkiego spaceru, jazda na rowerze lub pływanie. Nie rzadziej niż cztery razy w tygodniu.Codzienny spacer poprawia nasz nastrój, zmniejsza poziom stresu, przyśpiesza proces myślenia, a ponadto sprzyja kontroli poziomu cukru, redukuje poziom cholesterolu i rozszerza pojemność płuc.
6. Jedz zdrowo
Co to znaczy zdrowo? Jest kilka prostych zasad. Nie można być głodnym – warto jeść regularnie, co trzy-cztery godziny, bez podjadania w przerwach. Unikaj produktów wysoko przetworzonych. Najczęściej wybieraj mąki i pieczywo z mąki pełnoziarnistej. Zawierają dużo błonnika pokarmowego. Warzywa i owoce powinny stanowić co najmniej połowę tego, co jemy. Warto pamiętać o właściwych proporcjach. ¾ powinny stanowić warzywa, ¼ owoce. Ogranicz sól. Możesz w jej miejsce stosować zioła. Unikaj słodyczy i cukru. Zastępuj je owocami i orzechami. Pij co najmniej 1,5 litra wody dziennie. Ogranicz spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego. Jedz ryby.
7. Ogranicz alkohol
Picie alkoholu może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia, czego skutkiem mogą być nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu oraz krwotoczny udar mózgu.
Przewlekłe spożywanie alkoholu wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem występowania chorób wątroby (marskość, stłuszczenie) oraz raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn a także nowotworów jamy ustnej, krtani, przełyku i wątroby.
8. Chroń się przed słońcem i szerokim łukiem omijaj solaria
W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, około 2500-3000 z nich to czerniaki. Ta liczba ta podwaja się co 10 lat. Czerniak skóry może rozwinąć się u każdego. Polacy z powodu jasnej karnacji są w dużym stopniu narażeni na czerniaka.
9. Dbaj o psychikę
Psychika ma duży wpływ na ciało. Nie jesteśmy w stanie uniknąć stresu, ale warto nauczyć się z nim żyć i rozładowywać napięcie, które powoduje w naszym organizmie. Najbardziej rujnujący dla zdrowia jest stres chroniczny, czyli doświadczany często. Taki przewlekły stres wcale nie musi wiązać się z jakimiś dramatycznymi wydarzeniami, może do niego dochodzić z powodu ciągłego zamartwiania się o pieniądze, zdrowie czy pracę.
10. Zadbaj o sen
O bezsenności mówimy gdy  przynajmniej 3 dni w tygodniu, przez miesiąc, nasz sen jest zbyt krótki lub taki, że nie daje nam wypoczynku.Jęśli problemy z zasypianiem są sporadyczne, mówimy o bezsenności krótkotrwałej, epizodycznej. Niewysypianie się powoduje zaburzenia koncentracji, czasami rozdrażnienie, obniżenie nastroju. Jeżeli takie objawy utrzymują się dłużej, mogą spowodować rozwój poważniejszych chorób.
Brak snu prowadzi do zaburzenia równowagi hormonalnej, które powodują zwiększenie apetytu na wysokokaloryczne pokarmy. Długotrwały brak snu, a nawet jedna noc bezsenności, może obciążać naturalne mechanizmy obronne organizmu przed mikroorganizmami. Udowodniono też, że osoby, które śpią krótko, przeziębiają się częściej niż te, które przesypiają osiem lub więcej godzin.
11. Regularnie się badaj
Podstawowe badania profilaktyczne – takie jak badanie krwi, morfologia i moczu – dobrze robić raz w roku. Warto też sprawdzić poziom glukozy, a dla osób po 40-tce – cholesterolu. Zbyt wysoki poziom cholesterolu złego tzw. LDL stanowi ryzyko rozwoju miażdżycy i warto zmienić dietę, by obniżyć jego poziom, czasami potrzebne są leki.Warto też regularnie mierzyć ciśnienie krwi.

12. Zadbaj o relaks
Znajdź czas tylko dla siebie. Poczytaj książkę, posłuchaj ulubionej muzyki, umów się z przyjaciółką. Tylko nie rozmawiajcie ciągle o problemach! Takie proste rzeczy naprawdę pomagają utrzymać równowagę psychiczną.

opracowanie

mgr T. Karcińska

mgr  M. Dańczura

Nasze przedszkolaki na wycieczkach

Zapewnianie aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia i zabawy na podwórku oraz codzienne spacery i wycieczki. Pozyskanie rodziców jako sojuszników wspierających naszą pracę i ideę promocji zdrowia oraz wspierające nas w stymulowaniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziecka.

Stworzenie dzieciom możliwości do intensywnego ruchu, rozwijanie niezwykłych właściwości ciała, ducha i umysłu. Udział w turniejach, spartakiadach i zawodach sportowych, imprezach rekreacyjno- zdrowotnych i  wycieczkach. Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez stosowanie metod aktywizujących tj. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Gimnastyki Twórczej R. Labana, Metoda Gimnastyki Rytmicznej A.M. Kniessów i Metoda Gimnastyki Twórczej C. Orffa opierającą się na muzyce, mowie i ruchu. Wreszcie Metodę P. Dennisona, której podstawą są naturalne ruchy fizyczne integrujące obie półkule mózgowe.

Udział dzieci w Spartakiadzie przedszkolaków 2019 r.

Poszerzamy wiedzę o tematyce zdrowotnej:

 • tworzymy logo przedszkola promującego zdrowie
 • rysujemy „Jak pomagam choremu koledze na astmę?” – realizacja Programu „Wolność oddechu – zapobiegaj astmi
 • quiz z zakresu edukacji zdrowotnej „Zdrowo jem i sił mi przybywa, bo zjadam owoce a także warzywa” – rozpoznawanie smaku, zapachu, kształtu owoców
 • rysujemy „Mamo, tato nie pal” pod patronatem PSSE – realizacja Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 • tworzymy prace „Z higieną za pan brat”
 • quiz „Jestem bezpieczny”
 •  „Pomaluj życie na nowo” pod hasłem „Wielobarwny świat z cukrzycą” pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Ambasadora Królestwa Danii w Polsce, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • „Współcześni Rycerze św. Floriana” – prace plastyczne na temat „Ratujemy ofiary pożarów
 • konkurs do programu edukacyjnego „Misja Velvetki” – zadanie polegało na wymyśleniu imion dla sześciu bohaterów – Velvetek w ramach programu edukacyjnego: „Misja Velvetek”. Program edukacyjny „Misja Velvetek” ma na celu kształcenie nawyków higienicznych i rozszerzenie nauczania podstawowych zasad higieny u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • „Mamo, tato nie pal przy mnie” . Realizacja programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”– organizator PSSE Jarosław

Referaty na Radzie Pedagogicznej, prezentacja na stronie internetowej przedszkola oraz informacje  dla  rodziców

– referaty:

„Podstawowe cele edukacji prozdrowotnej”

„Edukacja Antytytoniowa”

„Zdobywanie umiejętności dbania o czystość osobistą i higienę narządów zmysłów – propozycje zajęć i zabaw”

„Zdrowe przedszkole – przedszkole promujące zdrowie”

„Żywienie dzieci”

„Zdrowie w aspekcie fizycznym i psychicznym”

„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolu”

Propagowanie zdrowego stylu życia w miejscu pracy i środowisku rodzinnym

„Agresja i jej przejawy”

„ Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia    w przedszkolu”

„ Jak powinna wyglądać dieta dziecka”

„Promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym”

„12 zasad zdrowego stylu życia”

„Jak zachęcić dziecko do picia wody”

Warsztaty z rodzicami

„W klasie z Jasiem” – realizacja Programu „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”

scenariusze zajęć dotyczące realizacji Programu Edukacji Antytytoniowej – prezentacja teatrzyku dla rodziców „Mamo, tato nie pal”

„Zabawy kształcące zmysły – wzrok, smak, węch, dotyk, słuch” – popularyzacja zdrowego stylu życia dziecka i rodzica

Qizy „Co zrobić by zdrowym być”

Inscenizacja „Księżniczka Brzydula”

Poznajemy zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych

Przedstawienie teatralne „Zdrowy Czerwony Kapturek”

Przedstawienie teatralne „Rzepka”

Przedstawienie teatralne „Witaminki dla księzniczki Marcelinki”

„ Jarzynowy wóz”

„Urodziny marchewki”

„Doktor zdrówko”

Udział dzieci w „Maratonie poezji” – Dzieci zaprezentowały się w „Marszu Radeckiego” – metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss oraz w prezentacji wierszy„Piłka”, „Książka”. Utwory te były pokłosiem udziału dzieci w konkursie „promującym zdrowie”. Dzieci grały na instrumentach perkusyjnych oraz recytowały wiersze autorstwa nauczyciela prowadzącego

Udział w Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – zapraszanie osób znaczących, przedstawicieli różnych zawodów, rodziców do prezentacji czytania literatury dziecięcej – wiersze i bajki czytały: aktorka Bernadetta M.K., dyrektor Miejskiej Biblioteki Dziecięcej, pracownik MP9 p. Marta O, policjantki, dyrektor Muzeum, rodzice i zaproszeni goście.

Obchody Dni Patrona Przedszkola – prezentacja utworów J. Brzechwy przez wszystkie grupy

 • Udział dzieci w międzygrupowych zawodach sportowych  przy współudziale nauczyciela wychowania fizycznego
 • Udział dzieci w zawodach sportowych między przedszkolami w Jarosławiu – Hala Sportowa MOSiR
 • Pikniki sportowo- rekreacyjne w Pełkiniach– organizowanie zawodów sportowych, gier i zabaw na świeżym powietrzu, hippika i pokaz jazdy konnej dla dzieci
 • Program artystyczny w Miejskim Przedszkolu Nr9 w Jarosławiu „Święto Ziemi” – wdrażanie do dbałości o ład i porządek na Ziemi, ochrona środowiska przyrodniczego przed niszczycielskim działaniem człowieka
 • Święto Polskiej Niezapominajki – jako święto przyrody i ekologii, mające na celu promowanie jej walorów i ochronę środowiska naszej Ojczyzny
 • Aktualizacja gazetki w holu przedszkola  o tematyce zdrowotnej i przedsięwzięciach przedszkola dotyczących współpracy z JSOiPZ
 • Systematyczne prowadzenie Kroniki Promocji Zdrowia w poszczególnych latach
 • Akcje charytatywne
 • Kilometry Dobra
 •  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Wspieranie Fundacji „Mam Marzenie”
 • Akcja Góra grosza  organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych.
 • Akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom – Wielkanocny Dar Serca” – akcja pod patronatem Publicznego Gimnazjum Nr2 im. St. Konarskiego
 • Akcja Społeczna „Szlachetna Paczka” organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna” pomoc dla potrzebujących rodzin i inspiracje do pomagania przez darczyńców

Dbamy o zdrowie emocjonalne dzieci

– Wprowadzamy dzieci w świat literatury i zaspokajamy podstawowe potrzeby emocjonalne. Wzmacniay poczucie własnej wartości, rozwijamy język, pamięć, wyobraźnię i koncentracę. Zapewniamy zdrowie emocjonalne,  dążymy do zdobywania wiedzy, nauczania wartości moralnych i pomoc w osiąganiu sukcesu.

-Realizacja Programu Zdrowia Emocjonalnego i Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz Ogólnopolskiego Programu ” Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Budujemy dobre relacje z dzieckiem, stworzamy warunki dla jego pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, moralnego i społecznego.

Działania rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, w których przedszkole brało udział 

Piknik rowerowy ” Jarosław na dwóch kółkach”- 9. 06. 2019 r. Park miejski im. Monte Casino w Jarosławiu

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ogólnopolska Kampania Profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  impreza sportowa zorganizowana dla popularyzacji sportu i czynnego wypoczynku

Parada Schumana i Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w ramach imprezy Spotkania Europejskie

Powiatowe Przeglądy Piosenki Promującej Zdrowie

Współpracujemy z  instytucjami i organizacjami  w ramach realizacji celów priorytetowych

 • Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia – współpraca z koordynatorem rejonowym i pomoc przy organizacji działań promujących zdrowie
 • Urząd Miasta Jarosław
 • Starostwo Powiatowe
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna – udział w projektach, konkursach, przeglądach i programach
 • Poradnia Psychologiczna
 • Pracownia Rehabilitacji Psychologicznej
 • Jarosławskie Centrum Kultury
 • OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
 • Muzeum – Kamienica Orsettich
 • Stowarzyszenie „Grupa Poetycka”
 • Biblioteka Dziecięca
 • Podkarpackie KO – Rzeszów
 • Galeria Rynek 6
 • Straż Pożarna – prezentacja sprzętu i prelekcje „Niebezpieczne zabawy”
 • Komenda Powiatowa Policji – Jarosław
 • MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno- Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowe Ognisko Baletowe
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 i 11 w Jarosławiu
 • Przedszkola Miejskie
 • PCK – Jarosław, udział w akcjach „Gorączka złota”
 • Ośrodek Wchowawczo – opiekuńczy
 • Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Zajęcia w  Ośrodku  Wychowawczo-opiekuńczym Gr. „Pomarańczowa”

Formy doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 • Udział w comiesięcznych spotkaniach koordynatorów JSOiPZ – Klub Kuźnia
 • Warsztaty i szkolenia dla członków stowarzyszenia
 • „Pierwsza pomoc – ratownicy są wśród nas” – szkolenie dla młodzieży i nauczycieli w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Jarosławia
 • Seminaria w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”
 • „Jak  diagnozować zachowanie problemowe dzieci i młodziezy, przykłady dobrej praktyki w szkołach promujących zdrowie”- wymiana doświadczeń pomiędzy Łódzką Siecią Szkół Promujących Zdrowie i Podkarpacką Siecią Szkół Promujących Zdrowie
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie –  Kraków
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie –  Warszawa
 • Szkolenie Koordynatorów Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie –  Wrocław. Spotkanie w Dolnośląskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej
 • Szkolenie koordynatorów – Łódz
 • Konferencja naukowo – metodyczna   ” Dziecko przedszkolne chore w szkole promującej zdrowie” PCEN Rzeszów – Czudec
 • Konferencja naukowo – metodyczna   z promocji zdrowia ” W zdrowym ciele zdrowy duch” PCEN Rzeszów – Czude
 • Konferencja „Jak kochać dziecko”  na temat „Co to jest zdrowie emocjonalne? Powinności rodziców względem dziecka”.
 • VI Konferencja ” Czy żywienie to odżywianie ” – holistyczne spojrzenie na człowieka – Dębica

MATERIAŁY DLA RODZICÓW

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA    W PRZEDSZKOLU

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową obejmującą działania priorytetowe tzn. ochraniające, wzmacniające i traktujące zdrowie jako wartość najwyższą

W przedszkolu promującym zdrowie dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników. Przedszkole promujące zdrowie uczy dzieci kontrolować stan swojego własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał.

Ważne jest aby nauczyć dzieci rozwiązywać aktualne problemy jakimi są: higiena osobista, niewłaściwe odżywianie, niska aktywność ruchowa , stres, agresja itp. 

Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna niezbędna jest realizacja programów edukacji zdrowotnej i poszukiwanie instytucji i osób wspierających.

Służą one merytoryczną wiedzą i wspomagają w realizacji programu poprzez dostarczanie materiałów, prowadzenie pogadanek , prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotne. W przedszkolu promującym zdrowie podejmujemy działania sprzyjające zabawie , nauce i pracy.

Stąd szczególny nacisk kładziemy na zdrowie emocjonalne , higienę i zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.

Bardzo ważne jest zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek , teren przedszkola odpowiednio wyposażony w sprzęt i przyrządy oraz zagospodarowanie terenu.

Podejmując zadania prozdrowotne realizujemy programy edukacji zdrowotnej, organizujemy zabawy, konkursy plastyczne które przyczyniają się do przyswajania przez dzieci wiedzy o tym, co sprzyja a co zagraża zdrowiu.

Zwrac amy uwagę na bezpieczne korzystanie ze sprzętu i zabawek poprzez przestrzeganie ustalonych zasad w czasie pobytu dzieci na placu zabaw.

Poprzez realizację programów dzieci przyswajają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Uczymy asertywności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych ,zagrażających życiu i zdrowiu .

Wyrabiamy zamiłowanie do wycieczek, spacerów jako źródła zdrowia i radości oraz hartowania ciała .

Przyzwyczajamy do przebywania na świeżym powietrzu , organizujemy zabawy ruchowe oraz zabawy z elementem współzawodnictwa.

Uczymy dzieci dbania o swoje zdrowie i innych poprzez zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania zarażeniu się chorobą np. korzystania z chusteczek higienicznych w czasie kataru czy kichania. Zwracamy uwagę na przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas zorganizowanych zajęć dydaktycznych, ćwiczeń gimnastycznych itp

Wdrażamy do współodpowiedzialności za własne zdrowie.

Uczymy tolerancji i życzliwości wobec dzieci chorych (realizacja programu Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie).

Organizujemy zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem przyborów , przyrządów a także wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu w ćwiczeniach i zabawach opartych na metodach A.M. Kniessów , R.Labana , K.Orffa , W.Sherborne.

Od kilku lat realizujemy w naszym przedszkolu Program Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program adresowany jest do dzieci 5 i 6 letnich i ma na celu wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i uczenie asertywności.

Poprzez program uczymy dzieci radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą przy nich papierosy. Dwa lata realizujemy również Program Profilaktyczny „Wolność Oddechu-Zapobiegaj Astmie”.

Program adresowany jest do rodziców dzieci oraz tych, którzy często chorują na infekcję górnych  dróg oddechowych.

W ramach realizacji programu prowadzimy działalność  oświatowo-wychowawczą wśród rodziców i dzieci.

Mieli oni możliwość obejrzenia filmu związanego z wyżej wymienionym tematem, zapoznanie się z ulotkami , broszurkami oraz ankietą dla rodziców.

Rodzice zostają zapoznani z wszystkimi programami dotyczącymi edukacji zdrowotnej na początku każdego roku szkolnego.

Opracowujemy harmonogramy działań ,programy dydaktyczne, w którym oprócz działalności

oświatowo-wychowawczej ,zajęć zorganizowanych organizujmy również konkursy plastyczne oraz występy dzieci na terenie przedszkola i poza nim.

Dzieci z grupy „Pomarańczowej” wzięły udział w konkursie pt. „Wymyśl imiona dla Velvetek”.

Zadaniem przedszkolaków było nadanie imion dla sześciu bohaterów – Velvetek.

Dzieci wzięły udział w konkursie w ramach programu edukacyjnego „Misja Velvetek”.

Jest to ogólnopolski program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne.

Odpowiada na zalecenia profilaktyczne MEN i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z zakresu przeciwdziałania  zachorowaniom na grypę.

Program ma na celu wskazywać na potrzebę  rozszerzenia nauczania podstawowych zasad higieny u dzieci w wieku przedszkolnym.

Program edukacyjny „Misja Velvetek” ma również na celu utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej.

Jednym z jej podstawowych elementów jest właściwa higiena nosa.

Ma to szczególne znaczenie w zapobieganiu grypie oraz infekcjom kataralnym.

Właściwe korzystanie z chusteczek higienicznych oraz częste mycie rąk są podstawowymi zasadami higieny osobistej, które powinien przyswoić sobie każdy przedszkolak.

Wszelkie poczynania dotyczące realizacji programów edukacji zdrowotnej spotykają się z przychylnością nauczycieli, rodziców oraz dyrekcji przedszkola.

Jako przedszkole należące do Sieci Szkół Promujących Zdrowie realizujemy projekty i działania wynikające z aktualnych potrzeb dzieci i rodziców oraz mamy możliwość promowania przedszkola w społeczności lokalnej.

Przedszkole bierze udział w akcjach charytatywnych  „Szlachetna paczka”, „Gorączka złota”, „Góra złota”itp. ogólnopolskiej akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Promującej Zdrowie,w kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”-Parada Schumana, Balach charytatywnych. Co roku uczestniczymy w pikniku ekologicznym w Radawie pod hasłem „Sprzątanie Świata” oraz w Spartakiadzie Przedszkolaków.

Uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach szkolnych zespołów promocji zdrowia oraz w comiesięcznych spotkaniach w Kuźni Jarosławskiej.

Przedszkole otrzymało Rejonowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie,  oraz uzyskało Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie a obecnie przygotowujemy się do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Opracowanie: mgr I. Frankiewicz

„Biuletyn Przedszkolny” dla rodziców i dzieci wydawany w każdym miesiącu.

Promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym

Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym dzieci nabywają umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.

Jest podstawowym prawem, powinna być obecna na co dzień w ich życiu i doświadczeniach przez całe życie.
Okres przedszkolny szczególnie sprzyja promocji zdrowia fizycznego, ze względu na dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na dziecko. Wychowanie zdrowotne to również kształcenie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa, hartowanie, kształtowanie prawidłowej postawy ciała i nauka jak dbać o zdrowie

Celem edukacji jest ukazanie dzieciom wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtowanie uczucia odpowiedzialności za zdrowie, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków.
Potrzeba ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym jest szczególnie duża, a wręcz niezbędna.Opanowanie w tym wieku umiejętności ruchowe, pływanie, jazda na rowerze, nartach czy też łyżwach, pozostają już na całe życie.Systematycznie i prawidłowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak : szybkość, siłę, zwinność, wytrzymałość, uczą sprawności ruchowej, w biegu w skokach, wspinaniu, rzutach, chwytach, itp. Kształtują również wartościowe cechy charakteru, takie jak: odwaga, samodzielność, wytrwałość, gotowość do niesienia pomocy, ambicja, umiejętność kolektywnego działania i pokonywania trudności. Dlatego też edukacja zdrowotna w przedszkolu zajmuje szczególne miejsce. Troska o sprawność i wydolność fizyczną dziecka to jedno z najważniejszych zadań przedszkola i nauczycieli. Tempo rozwoju cech motoryki jest różne w różnych okresach życia młodego człowieka, ale wiadomo, że w okresie 3-6 lat najbardziej rozwija się: gibkość, szybkość i dokładność prostej reakcji ruchowej, wyraźnemu przyspieszeniu podlegają cykliczne reakcje ruchowe. Wzrasta też siła, skoczność, zwinność i koordynacja ruchowa. Ograniczenie czasu i intensywności ruchu dziecka w okresie przedszkolnym jest zjawiskiem niekorzystnym dla jego rozwoju motorycznego, sprawności fizycznej, słowem źle wpływa na zdrowie. Niestety współczesna cywilizacja nie sprzyja spełnianiu potrzeby ruchu dziecka. Jest to błąd, który pociąga bardzo przykre następstwa. Znaczny procent dzieci cierpi na otyłość, skrzywienie kręgosłupa w różnych płaszczyznach, nerwice, apatie itp. Zdając sobie sprawę z różnych ograniczeń w zakresie zabawy, pracy i hartowania oraz ujemnego wpływu cywilizacji na możliwość rozwoju dzieci, postulujemy ruch na świeżym powietrzu, możliwie w naturalnych warunkach. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu przez cały rok to możliwość zabawy, pracy i hartowania, to korzystanie z nieograniczonych biologicznych bodźców rozwojowych. Najlepsze sale, urządzenia, przybory i środki techniczne nie zastąpią słońca, wilgotnego powietrza, rosy, gorącego piachu, śniegu, mgły i wiatru. Tajemnica powodzenia w zakresie rozwoju fizycznego i motorycznego, a nawet można powiedzieć śmielej i w zakresie pomnażania zdrowia, tkwi w powrocie do ruchu w naturalnych warunkach, w świadomym korzystaniu z każdej okazji dobrze zaprogramowanego ruchu na powietrzu, w świadomym wyborze ruchu w naturalnych warunkach podczas każdego dnia zajęć w przedszkolu. Żyjemy w określonym klimacie. Cyklicznie zmieniające się pory roku dostarczają bardzo różnorodnych bodźców hartujących i stwarzają wyjątkowe okazje do ich wykorzystania. Nie zawsze jednak chcemy i umiemy z nich korzystać. Zatrzymywanie dzieci na początku jesieni przez kilka dni w przedszkolu bez wychodzenia na powietrze lub wychodzenie bierne, bez w miarę intensywnego ruchu, stwarza okazję do przeziębienia, ale ciągłe uczestnictwo w ćwiczeniach, grach i zabawach na powietrzu przez dni pogarszającej się pogody to łagodne przejście, hartowanie – adaptowanie dzieci do tych zmieniających się warunków pogodowych. Zaniechanie lub wyraźne ograniczenie wychodzenia na powietrze w dni chłodne to nie jest wybór dzieci, to przesadna troska dorosłych, bądź nieświadomość, ile przez to dzieci tracą. Należy pamiętać, że wiek przedszkolny powinien być okresem świadomego oddziaływania na nie w pełni jeszcze ukształtowaną postawę dziecka jak i o tym, że jego organizm jest podatny zarówno na wpływy pozytywne, jak i negatywne. Nie powinno się zaprzepaszczać szans stworzenia dziecku podstaw pełnego zdrowia, sprawności i odporności.Należy zabiegać o nie już od najwcześniejszych lat życia.

Bibliografia:
1. M.Kŭcera: „Analiza spontanicznych czynności ruchowych
u dzieci”. „Wychowanie Fizyczne i Higiena szkolna”
2. R. Przewęda, D. Wybraniec „Charakterystyka rozwoju motorycznego dziecka w wieku przedszkolnym”. „Wychowanie w Przedszkolu”
3. W .Dyner: „Zabawy tematyczne dzieci w domu i przedszkolu”

 1. G .Szojda: „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”

Opracowała : mgr Teresa Karcińska

Gdy rodzi się dziecko i zaczynasz myśleć o tym, czego byś dla niego chciała, wyobraźnia podsuwa obraz zdrowego, grzecznego malucha, który je wszystko, co mama przygotuje. W twojej wyobraźni kolorowe warzywa są tak atrakcyjne dla dziecka, że zjada je w pierwszej kolejności, radośnie się przy tym uśmiechając. Tymczasem rzeczywistość może daleko odbiegać od tego obrazka. Twoje dziecko nie ma ochoty na żadne z proponowanych warzyw, jedynie ziemniaki i do tego mięso mogą go zainteresować.Jako świadoma mama wiesz, że warzywa są niezbędne w diecie jako produkty dostarczające witamin i mikroelementów, a twoja pociecha odmawia jakiejkolwiek współpracy. Przy posiłkach atmosfera staje się napięta, nerwowi jesteście ty i dziecko. To nie jest dobry stan do jedzenia czegokolwiek. Działanie na siłę, kuszenie nagrodą, zwłaszcza słodką, straszenie karą na pewno nie wyrobią dobrego nawyku jedzenia warzyw. Przede wszystkim zadbaj o miłą atmosferę przy stole. Miej czas, uśmiech i całe pokłady cierpliwości.Daj dziecku wybór, niech ma możliwość zdecydowania się na jedno z np. trzech warzyw. Są dni, gdy masz ochotę na surówkę z cykorii czy pomidorów, są też takie, gdy wolisz gotowane brokuły lub fasolę. Dziecko również może mieć ochotę na różnorodność, lecz czasem samo nie wie na co. Daj mu więc wybór. Jeśli zaakceptuje choć jedno z proponowanych warzyw, już będzie dobrze. Może to być również to samo warzywo pod inną postacią, np. surówka z marchewki i marchewka gotowana.

Kolejnym elementem, któremu powinnaś się przyjrzeć, są nawyki całej rodziny. Czy tata przypadkiem nie bojkotuje warzyw, mówiąc np. „nie będę jadł sałaty, nie jestem królikiem”, „nie ma mięsa, co to za obiad z samych warzyw?”. Otóż to, nasze dzieci to baczni obserwatorzy, są jak lustro, które odbija przekonania i nawyki całej rodziny. Nie jecie warzyw zbyt często? Proszę bardzo, maluch też nie chce, on jest częścią waszej małej społeczności i chce być jak tato czy starszy brat, powiela więc ich zachowania. Jeśli chcesz, by dziecko jadło warzywa, musisz oswajać ten temat również ty i cała rodzina. Porozmawiaj z wszystkimi, jakie warzywa lubią, czy możecie, np. raz na dwa tygodnie próbować coś nowego?

Dziecko powinno widzieć różnorodność warzyw, powinno mieć szansę na poznanie nowego smaku, daj mu czas na oswojenie nowego produktu. Pamiętaj, tak jak i ty różnie podchodzisz do nowości, dziecko również będzie do nich różnie podchodziło. Najważniejsze, nie zniechęcaj się, marchewka nie jest ulubionym warzywem w postaci gotowanej? Może zasmakuje w postaci surowej. Nie pasują słupki? To może zasmakują podgotowane talarki. Daj dziecku szansę również na inne spojrzenie na warzywa, brokuły to wspaniały las, podobnie kalafior, a może spodoba się stempelek z marchewki lub łódeczka z cykorii? Ogranicza cię tylko twoja wyobraźnia.

Jedzcie więc w miłej atmosferze, próbując nowych smaków. Dajcie sobie czas, by jakiś nawyk zaistniał i wystarczy już tylko powielać i urozmaicać.

Źródło:Gazetka reklamowa Rossmann

/Jolanta Szewczyk/

Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój psychomotoryczny dziecka przedszkolnego ulega stałemu przeobrażaniu i doskonaleniu. Charakterystyczną cechą tego okresu jest ruchliwość, potrzeba wypowiadania się za pomocą ruchu. Dziecko potrafi już swobodnie chodzić, biegać, skakać, wspinać się, utrzymywać równowagę statyczną i dynamiczną. 5 latek osiąga tzw. Równowagę przedszkolną. Okres ten zwany „okresem złotym” stanowi jednocześnie pierwsze apogeum motoryczności. Następuje intensywny rozwój psychomotoryki dziecka (cech ilościowych i jakościowych). Dziecko jest silniejsze, zwinniejsze, zręczniejsze, wytrzymalsze, bardziej zdolne do łączenia znanych ruchów w coraz bogatsze kombinacje i kompozycje. Poprawia się również funkcjonowanie całej sfery odbiorczej, wszystkich zmysłów w tym i czucia kinetycznego, pozwalającego na lepsze władanie własnym ciałem, lepsze poznawanie własnych możliwości ruchowych. W tym okresie istnieją duże możliwości stymulowania i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajania, opanowywania przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno – rekreacyjnym oraz sportowym: zabawy i gry ruchowe, gimnastyka podstawowa, pływanie, jazda na łyżwach i nartach. Dają one dziecku lepsze możliwości pracowania nad własnym ciałem. Ruch jest głównym stymulatorem biologicznym zapewniającym harmonijny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka: biologicznej, psychologicznej i społecznej. Funkcjonowanie wszystkich sfer jest ściśle ze sobą powiązane i uzależnione Aktywność ruchowa ma istotny wpływ na rozwój, doskonalenie i różnicowanie morfologiczno – fizjologiczne wszystkich układów i organów.  Ruch i związana z nim praca mięśniowa wpływają przede wszystkim na układ ruchowy tj. mięśnie, kości, stawy i więzadła. Wskutek pracy powiększa się przekrój i objętość włókien mięśniowych, wzrasta ich napięcie, siła i sprężystość. Od aktywności ruchowej zależy prawidłowy przebieg assyfikacji kości zapewniający ich wzrost na długość. Ruch wpływa także na wzmacnianie wytrzymałości i elastyczności, sprężystości aparatury więzadłowo – torekowej, co ma istotne znaczenie w formowaniu się w tym okresie naturalnych krzywizn kręgosłupa. Prawidłowo dawkowany ruch zwiększa wydolność i sprawność układu serca naczyniowego i oddechowego. Zwiększa się pojemność oddechowa płuc, ilość przyswajanego tlenu, co znakomicie ułatwia dotlenienie organizmu w czasie wysiłku. Ćwiczenia ruchowe przyzwyczajają się do podwyższenia sprawności żołądka i perystaltyki jelit, wpływają na wydolność wątroby i nerek oraz dzięki przyspieszeniu przemiany materii, zapobiegają zaparciom i zaleganiu moczu w drogach moczowych.  Intensywny ruch jest podstawowym czynnikiem usprawniającym pewne mechanizmy immunologiczne dzięki którym zwiększa się odporność przeciw zakaźna ustroju. Naturalna ruchliwość dziecka warunkuje prawidłowy rozwój oraz funkcjonowanie układu nerwowego. Ruch przynosi każdemu młodemu organizmowi niezastąpione korzyści w sferze duchowej, emocjonalnej, w rozwoju inteligencji, Przejawy tej aktywności są integralnie związane z naturą dziecka, przenikają do jego uczuć, Ruch stanowi także najbardziej naturalny środek samo wyrażenia się dziecka. Im jest ono młodsze, tym bardziej spontanicznie okazuje swoje stany uczuciowe i wrażenia za pomocą gestu, ruchu i mimiki. W. Gniewkowski podkreśla iż stwarzając dzieciom możliwości do intensywnego ruchu, rozwijamy w nich niezwykłe właściwości ciała, ducha i umysłu. Jest to najcenniejszy posag, w jaki możemy je wyposażyć na długą drogę w ich dorosłym życiu. Zwiększona aktywność ruchowa owocuje wzrostem parametrów siły, wytrzymałości, szybkości mocy, zwinności, koordynacji i innych cech motoryczności, podnosi ogólną sprawność fizyczną, odporność organizmu, a tym samym wzmacnia zdrowie i daje dobre samopoczucie.

Opracowanie:  mgr Irena Frankiewicz

Edukacja zdrowotna  oraz propagowanie zdrowego stylu życia i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

W przedszkolu  odbyły się zajęcia otwarte z rodzicami z  zakresu edukacji zdrowotnej, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju dzieci.

W grupie  „Pomarańczowej” odbyło się zajęcie otwarte z rodzicami pt. ” Dzień marchewki i pomarańczy” oraz zajęcie z dziećmi „Co dobrego w warzywach i owocach”. Celem zajęć  była rola owoców i soków w codziennej diecie oraz wpływ warzyw i owoców na stan zdrowia dziecka. Dzieci nazywały , opisywały i segregowały owoce i warzywa. Odbyła się także prezentacja i degustacja owoców w sali zajęć. W grupie „Różowej” odbyło się zajęcie z rodzicami pt.” My zdrowo żyć chcemy, wiec zdrowo jemy” oraz zajęcie ruchowo – rytmiczne wg. metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss pt. ”Wspólne zabawy z rodzicami”. Odbyło się również spotkanie z Panią doktor T. Adamczyk – lekarzem psychiatrą, która czytała dzieciom bajki w ramach Kampanii „Cała Polska czyta  dzieciom”. W grupie „Zielonej”   odbyło się zajęcie otwarte  na temat: „Zabawy  ruchowe z rodzicami”. Celem zajęcia było  kształtowanie  sprawności fizycznej dzieci, prawidłowej postawy ciała, gibkości i zwinności. W grupie „Żółtej” odbyło się zajęcie z udziałem rodziców, którzy wspólnie z dziećmi wykonywali soki owocowo warzywne. Grupa odbyła także wycieczkę do apteki i optyka W grupie ” Niebieskiej” odbyło się zajęcie, podczas którego dzieci przygotowywały  owoce i robiły z nich sok a także   owocowe galaretki. Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom  teatrzyk pt.” Księżniczka Brudaska”, po którym zaprosiły swoich rodziców na degustację wcześniej przygotowanego soku i galaretek. Teatrzyk który miał na celu edukować i zachęcać  dzieci do dbania o czystość,  miały możliwość obejrzeć dzieci z przedszkola oraz ze Szkoły   Podstawowej Nr 11. Ponadto w każdej grupie realizowany jest program ” Kubusiowi Przyjaciele Natury” wy. harmonogramu.

opracowanie:

Koordynator w zakresie  promocji zdrowia

mgr Irena Frankiewicz